Биз жөнүндө. О нас

Бала бакчанын тарыхы

1987-жылдын август айында ачылган. Негизги багыт эстетика болгон. Бала бакчанын окуу-тарбия комплекси статусунда 1987-жылдын 18-ноябрьдан бери иштеп келе жатат. Бала бакчан эки тилдүү, окутуунун параллелдүү тилдери менен жалпы мектептик конференциясында кабыл алынган Уставдын негизинде жана мектептин ѳнүгүшүнүн концепциясына ылайык иш алып барат.  МГ ОТКнын ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, баланын укуктарынын Конвенциясынын, Кыргыз Республикасынын “Билим жѳнүндѳ” мыйзамынын негизинде жүргүзүлѳт жана баланын жеке жѳндѳмдүүлүктѳрүн жана талаптарын эске алуу менен билим берүүнүн диний эмес мүнѳздүүлүгүнүн, демократиялуулуктун, ачыктыктын, жалпы адамзаттын баалуулуктарынын приоритетинин принциптерине туура келет.

 

История детского сада.

Наш детский сад работает с 1987г 18-ноября и по сей день.

Детский сад расположен в Чуйской области, Ысык-Атинский район, село Новопокровка улица Кирпичная 2. Участок обнесен изгородью и защищен несколькими рядами деревьев и кустарников, сделано зонирование прогулочных участков для всех групп. Вся территория ДОУ засажена зелеными насаждениями. На территории ДОО есть спортивная площадка, покрытая слоем горного песка, площадка для игр.Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет свой вход. Имеются спортивный и музыкальный залы.

 

Эмблема

Биз жөнүндө. О нас

 

Вы можете дать больше информации, так как это редактируемая страница сайта

На этой странице возможно добавить:

  • Текст
  • Фото / Видео / Документы
  • Таблицы
  • Списки
  • Ссылки
  • Разные цвета